Minecraft pe实体ID表~

   "鸡" => 10,
   "牛" => 11,
   "猪" => 12,
   "羊" => 13,
   "狼" => 14,
   "村民" => 15,
   "哞菇" => 16,
   "鱿鱼" => 17,
   "兔子" => 18,
   "蝙蝠" => 19,
   "铁傀儡" => 20,
   "雪傀儡" => 21,
   "豹猫" => 22,
   "马" => 23,
   "驴" => 24,
   "骡子" => 25,
   "骷髅马" => 26,
   "僵尸马" => 27,
   "北极熊" => 28,
   "僵尸" => 32,
   "苦力怕" => 33,
   "骷髅" => 34,
   "蜘蛛" => 35,
   "僵尸猪人" => 36,
   "史莱姆" => 37,
   "末影人" => 38,
   "蠢虫" => 39,
   "洞穴蜘蛛" => 40,
   "恶魂" => 41,
   "岩浆怪" => 42,
   "烈焰人" => 43,
   "僵尸村民" => 44,
   "女巫" => 45,
   "流浪者" => 46,
   "剥皮者" => 47,
   "凋零骷髅" => 48,
   "守卫者" => 49,
   "老守卫者" => 50,
   "凋零" => 52,
   "末影龙" => 53,
   "潜匿之贝" => 54,
   "末影螨" => 55,
   "末影水晶" => 71
本博客所有文章如无特别注明均为原创。作者:战地黑鹰复制或转载请以超链接形式注明转自 战地黑鹰博客
原文地址《Minecraft pe实体ID表~
分享到:更多

相关推荐